Dodanie do výkonu trestu | TOKÁR Miroslav #Humenné #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TOKÁR
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1983-11-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2010-02-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom