Dodanie do výkonu trestu | TANCOŠ Jaroslav #Trebišov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TANCOŠ
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1983-10-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2013-06-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove