PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný STOJKA Mário, Dunajská Streda

Priezvisko: STOJKA Meno: Mário
Dátum narodenia: 1981-10-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2017-07-24
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede