PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný STOJKA Jozef, Trnava

Priezvisko: STOJKA Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1964-08-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2015-09-16
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave