Medzinárodné pátranie | ŠTEFULA Juraj #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠTEFULA Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1979-12-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2015-04-13
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede