Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný ŠTEFANČÍK Peter, Žilina

Priezvisko: ŠTEFANČÍK Meno: Peter
Dátum narodenia: 1982-02-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2011-06-21
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline