Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Stanislav SIMEONOV Košice

Priezvisko: SIMEONOV
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1990-05-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2017-05-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach