Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Stanislav RÁCZ Rimavská Sobota

Priezvisko: RÁCZ
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1997-03-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2017-06-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie