Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Stanislav ADAM Michalovce

Priezvisko: ADAM
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1977-02-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2006-12-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach