PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný SIPOS Pavol, Dunajská Streda

Priezvisko: SIPOS
Meno: Pavol
Dátum narodenia: 1972-12-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2015-11-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede