Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Sergej BILÝ Sabinov

Priezvisko: BILÝ
Meno: Sergej
Dátum narodenia: 1992-09-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sabinov

Dátum vyhlásenia: 2017-04-26
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove