Európsky zatykač ✷ KOPREŠI Samir #Bratislava

Priezvisko: KOPREŠI
Meno: Samir
Dátum narodenia: 1986-06-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2015-12-09
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III