Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Roland BALÁŽ Lučenec

Priezvisko: BALÁŽ
Meno: Roland
Dátum narodenia: 1985-10-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-04-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci