Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Róbert SUMAN Prievidza

Priezvisko: SUMAN
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1983-04-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza

Dátum vyhlásenia: 2017-07-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi