Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Róbert MEZZEY Bratislava

Priezvisko: MEZZEY
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1995-06-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2017-05-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II