Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Richard RÁCZ Lučenec

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: RÁCZ
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1975-11-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2014-10-29
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci

Zdieľaj pátranie