Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný René ŽALUDEK Košice

Priezvisko: ŽALUDEK
Meno: René
Dátum narodenia: 1989-08-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2014-01-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach