Pátranie ✷ Hľadaný RAKŠÁNY Miroslav #Dunajská Streda

Priezvisko: RAKŠÁNY Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1979-09-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2014-10-27 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede