PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný PODMAJERSKÝ Viktor, Myjava

Priezvisko: PODMAJERSKÝ Meno: Viktor Dátum narodenia: 1980-04-25 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Myjava Dátum vyhlásenia: 2016-11-21 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom