Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Peter SZITAI Lučenec

Priezvisko: SZITAI
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1986-04-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2014-12-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci