Dodanie do výkonu trestu | STIERANKA Peter #Zvolen #hľadaný #pátranie

Priezvisko: STIERANKA
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1986-08-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2015-06-02
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene