Dodanie do výkonu trestu » HALENÁR Peter #Skalica #pátranie #hľadaný


Priezvisko: HALENÁR

Meno: Peter

Dátum narodenia: 1983-07-19

Štátna príslušnosť: SLOVENSKO

Bydlisko: Skalica

Dátum vyhlásenia: 2015-01-29

Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu

Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici