Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Patrik ČECH #Spišská Nová Ves #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ČECH
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1987-04-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Dátum vyhlásenia: 2010-04-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi