PÁTRANIE PO HĽADANOM ✷ Hľadaný Oliver HREBAČKA Malacky

Priezvisko: HREBAČKA
Meno: Oliver
Dátum narodenia: 1993-11-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Malacky
Dátum vyhlásenia: 2016-04-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách