Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Munthdar Jamal MAHMUD

Priezvisko: MAHMUD
Meno: Munthdar Jamal
Dátum narodenia: 1989-04-17
Štátna príslušnosť: IRAK
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2010-05-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede