Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný MLČOCH Květoslav, Partizánske

Priezvisko: MLČOCH Meno: Květoslav
Dátum narodenia: 1969-09-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Partizánske
Dátum vyhlásenia: 2012-04-04
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Partizánskom