Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Miroslav VÁVRA

Priezvisko: VÁVRA
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1982-11-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-03-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou