Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Miroslav OLÁH Lučenec

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: OLÁH
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1991-11-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2016-01-12
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci

Zdieľaj pátranie