Dodanie do výkonu trestu | MATYS Miroslav #Malacky #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MATYS Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1988-10-24 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Malacky Dátum vyhlásenia: 2017-04-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách