Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Miroslav HAJDIN Senica

Priezvisko: HAJDIN
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1985-05-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senica
Dátum vyhlásenia: 2016-11-18
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici