Dodanie do výkonu trestu | GALATÍK Miroslav #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GALATÍK Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1983-10-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava IV Dátum vyhlásenia: 2017-07-10 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV