Európsky zatykač » BALEK Miloš (KUCHTIAK) #Námestovo #pátranie #hľadaný


Priezvisko: BALEK
Rodné priezvisko: KUCHTIAK
Meno: Miloš
Dátum narodenia: 1979-03-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Námestovo
Dátum vyhlásenia: 2014-04-28
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne