Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Milan VAVRO Trenčín

Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Milan VAVRO Trenčín

Priezvisko: VAVRO
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1981-07-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trenčín

Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trenčíne
Dátum vyhlásenia: 2015-02-04
Dôvod pátrania: Európsky zatykač