Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Michal ZAHUSTEL Púchov

Priezvisko: ZAHUSTEL
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1990-07-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Púchov
Dátum vyhlásenia: 2017-05-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Považskej Bystrici