Dodanie do výkonu trestu | DRAGUN Michael #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DRAGUN Meno: Michael Dátum narodenia: 1987-10-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Prešov Dátum vyhlásenia: 2017-03-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove