Príkaz na zatknutie | PEKAROVIČ Matúš #Nitra #hľadaný #pátranie

Priezvisko: PEKAROVIČ
Meno: Matúš
Dátum narodenia: 1986-03-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2016-06-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre