Dodanie do výkonu trestu » MARKO Matej #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MARKO
Meno: Matej
Dátum narodenia: 1985-07-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2016-02-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave