Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin STAŠKO Humenné

Priezvisko: STAŠKO Meno: Martin Dátum narodenia: 1980-10-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Humenné Dátum vyhlásenia: 2012-02-17 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom