Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin ŠINAĽ Prešov

Priezvisko: ŠINAĽ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1995-02-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2017-05-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove