Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin SCHUSTER Košice

Priezvisko: SCHUSTER
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1989-09-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice-okolie
Dátum vyhlásenia: 2016-08-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ Košice- okolie