Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin MALEC ALI

Priezvisko: ALI Rodné priezvisko: MALEC  Meno: Martin Dátum narodenia: 1987-07-16 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2017-07-04 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váhom