Dodanie do výkonu trestu | KALEJA Martin #Sabinov #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: KALEJA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1983-02-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sabinov
Dátum vyhlásenia: 2017-08-21
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove

Zdieľaj pátranie