Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin HORVÁTH Košice

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1990-12-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2016-05-19
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach