Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin GOMBALA Prievidza

Priezvisko: GOMBALA
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1983-05-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prievidza

Dátum vyhlásenia: 2013-10-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi