Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Martin GAŽI Košice

Priezvisko: GAŽI
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1982-09-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II

Dátum vyhlásenia: 2014-06-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach