Príkaz na zatknutie ✷ HORVÁTH Maroš #Trebišov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HORVÁTH Meno: Maroš Dátum narodenia: 1981-08-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trebišov Dátum vyhlásenia: 2016-10-10 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove