Dodanie do výkonu trestu » VAJDA Marek #Prievidza #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: VAJDA Meno: Marek Dátum narodenia: 1978-07-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Prievidza Dátum vyhlásenia: 2016-09-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi

Zdieľaj pátranie