PÁTRANIE PO HĽADANOM ✷ Hľadaný Marek SLÍVA Snina

Priezvisko: SLÍVA
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1986-07-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Snina
Dátum vyhlásenia: 2016-12-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom