Príkaz na zatknutie MAGERČIAK Marek #Banská Bystrica

Priezvisko: MAGERČIAK
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1983-04-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2009-03-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici