PÁTRANIE PO HĽADANOM ✷ Hľadaný Marek FLOREK Námestovo

Priezvisko: FLOREK
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1987-04-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Námestovo
Dátum vyhlásenia: 2017-04-04
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne